Amnestyaksjon

Amnestyaksjon

lørdag 18. februar 2012

Returavtale med Etiopia er umenneskelig.

Jeg sendte dette brevet til Arbeiderpartiets 64 stortingsrepresentanter og fikk tre svar.

Som medlem av Arbeiderpartiet, er jeg  alvorlig bekymret for en varslet nært forestående tvangsutsendelse av 400 etiopiske papirløse fra Norge. Både NOAS, Norsk organisasjon for asylsøkere, og Antirasistisk Senter er alvorlig bekymret for at noen av dem som skal tvangsreturneres, kan komme til å bli krenket menneskerettslig. Noe som ikke er tatt inn i vurderingen, er at det siste året har det eksil-etiopiske miljøet i Norge vært meget aktive politisk med krass kritikk av diktator Zenawi.

Zenawi har blitt direkte konfrontert med kraftige demonstrasjoner ved sine besøk i Oslo, sist i oktober i fjor. Det er kjent at eksil-etiopiere overvåkes av det etiopiske regimet. Det er dokumentert også i Norge. Det har også forekommet trusler mot noen av de mest aktive fra grupperinger som kan ha direkte linje til regimet. Mange av etiopierne har bodd i Norge i årevis og er godt integrerte. Mange har barn. De snakker norsk, spiser norsk og har norske bestevenner; det er det eneste de kjenner.

Jeg ber om at Arbeiderpartiet og regjeringen sørger for å stanse en hurtig massedeportasjon. Faren for fatale feil kan bli svært stor, og det er svært viktig å sørge for at det blir tid til å belyse denne situasjonen skikkelig for hver og en av de berørte med spesiell vekt på barnas situasjon!

Det er et faktum at avslagene for de fleste av etiopierne er svært gamle, det å få advokat til å sette seg inn i sakene og utarbeide en omgjøringsbegjæring til UNE (Utlendingsnemnda) koster mye, særlig når du ikke kan jobbe. I tillegg har det vært slik at det i to tiår ikke har eksistert en returavtale med Etiopia, noe som har ført til manglende oppdatering i mange  saker.

Tida fram til 15. mars er i denne sammenheng altfor lite. Generelle betraktninger om at alle har fått en forsvarlig behandling, blir nettopp for generelle. Lengre tid er dermed viktig for at faren for menneskerettslige krenkelser skal minske. I forhold til barna oppleves det som et overgrep at de skal trues med utsendelse, og det blir meningsløst når vi vet at en stortingsmelding om barn på flukt er på trappene.

Mvh

Unni Evang


 Jeg deltok også i en internasjonal aksjon mot våpenindustrien stilet til bl.a. det engelske Labour og fikk raskt svar fra Ed Miliband, partileder og MP.