Amnestyaksjon

Amnestyaksjon

fredag 30. mars 2012

Du vesle vakre jente...

Du vesle vakre jente.

Du vesle vakre jente, du vart berre fire år,
For ei bombe råka huset og tok livet ditt i går.
... Vi fekk sjå ein haug ruiner, der du var då bomba fall,
Og den barneglade låtten din han tagna, då det small.

Slik går det vesle jente , når dei hjernevaska menn,
ser på krig som lovleg handling, og når hat og makthug brenn,.
når dei sender landets ungdom ut i blod og skrik og gru,
og uskuldige lyt ofrast. Men det visste ikkje du.

Du var vel kanskje heldig, når vi veit at far og mor,
måtte fylgje deg i døden, men du har ein liten bror
som fekk begge beina krasa. Alt var berre blod og skrik
då dei grov han fram frå røysa mellom krusebrot og lik

Du skulle hatt ei framtid, dansa glad og sorglaust fram,
Men i staden vart du utpeikt som eit uskulds offerlam.
For det finst så mange bomber, og på sterke makters vis
ser dei magre, svoltne ungar som ein bra og naudsynt pris.

Det korte vesle livet og kvar draum du skulle drøymt,
Dei vart borte liksom støvet, og for alltid gøymt og gløymt.
Utan makt er våre tårer, sorga grenselaus og sår.
Vi vert fattige, når barneblod skal dogge jorda vår.

Å vesle døde jente, om det finst ein himmel til,
med ein Allah eller Jahve, som på rangt og rett ser skil.
må du bede for dei styrande i alle verdens land,
at han byter våre våpen i mot kjærleik og forstand.

Skrevet av: Marie Lovise Widnes

mandag 12. mars 2012

Hvordan verdsetter du et menneske?


Etter fødested, farge, utdannelse eller religion? Det kan virke sånn. Hvite, vestlige, velutdannede, kristne menn er mest verdt; de blir plassert øverst. De har selvfølgelig mest makt som rett og rimelig er.  Så kommer vi, vestlige kvinner og barn. Nederst på lista kommer asylsøkere, flyktninger og papirløse, særlig hvis de er muslimer i tillegg.
Det er nå rundt 50 millioner flyktninger i verden. De fleste er flyktninger i eget land eller i nabolandene. Det er ikke mange som klarer å komme seg til Europa. Blant dem som har klart å komme seg helt til Norge, finner vi blant andre  returtruede palestinere og etiopere. De har  gitt papirløse asylsøkere et ansikt. I løpet av noen uker vet de fleste av oss mer om asylinstituttet enn noen gang før.
Den siste tiden har vist oss hvor hjerterå asylpolitikken kan være. Norske myndigheter vender det døve øret til og terper på de samme meningsløse påstandene hver gang de får et spørsmål. Statssekretær Pål Lønseth i Justisdepartementet har sagt følgende om  asylsøkerbarna:
– Jeg anerkjenner fullt ut at disse barna er i en vanskelig situasjon. Men det er mulig at mange flere barn vil komme i en slik vanskelig situasjon hvis regelverket blir sånn at man kan skyve barn foran seg for å få en oppholdstillatelse man ellers ikke ville ha fått.
En slik uttalelse vitner om et politisk syn jeg hverken kan eller vil identifisere meg med, og det gjelder etterhvert for veldig mange mennesker.De fleste nordmenn har stolt på at myndighetene har drevet en forsvarlig asylpolitikk, men den siste tiden har vist at det ikke stemmer. Det er særlig behandlingen av de papirløse barna som får folk til å reagere. Hvordan kan regjeringen forsvare å kaste ut over 400 barn til en usikker framtid? Mange av dem har bodd i Norge hele sitt liv. Hvorfor bryter Norge Barnekonvensjonen?
Heldigvis har media og lokalpolitikere rundt om i landet begynt å reagere på umenneskeligheten i politikken som føres i dag, men det er allikevel nødvendig med en stor moblisering av mennesker som bryr seg for å få regjeringen i tale. Vi må vise at det nytter!
Vi kan ikke ta i mot alle som ønsker asyl, men vi kan gå gjennom asylpolitikken på nytt og se om den kan bli bedre, bli mer human igjen. Til det trenger vi politikere som tør, og dem får vi bare ved å stemme på dem.

lørdag 10. mars 2012

10 bud for mellommenneskelige forhold


1.    Snakk til folk. Det er ingenting som er så fint som et hyggelig ord.

2.        Smil til folk. Det kreves 65 muskler for å stivne i ansiktet, men bare 15 for å smile!

3.        Kall folk ved navn. Den søteste musikk for alles ører er lyden av deres eget navn.

4.        Vær vennlig og hjelpsom. Hvis du har venner, vær vennlig.

5.        Vær hjertelig. Tal og handle som om alt du gjør er av ekte glede.

6.        Vær oppriktig interessert i mennesker. Du kan like alle hvis du vil.

7.        Vær generøs med ros og forsiktig med kritikk.

8.        Vær forsiktig med andres følelser, det vil bli verdsatt.

9.        Vær hensynsfull med andres meninger. Det er alltid tre sider i en uenighet; din mening, den andres og den sanne.

10.    Vær alltid innstilt på å hjelpe. Det som teller mest i livet er hva vi gjør for andre.

torsdag 1. mars 2012

Solidaritet?

Det er natt, og det er stille. I husene rundt meg er vinduene mørke. De fleste sover. Bare av og til høres lyden av en bil på veien. Vi hører ingen skudd. Vi ser ikke bomber falle. Det er ikke våre barn som skriker i redsel og smerte. Det er ikke vi som holder sultende barn i armene og vet at heller ikke i morgen kan vi gi dem mat. Det er ikke vi som må se dem dø.
Det er ikke vi som må flykte fordi vi tror på frihet, rettferdighet og et nytt liv for barna våre.er fra en Det er ikke vi som blir tråkket på fordi vi kommer fra en annen kultur eller har en annen hudfarge.
Det er vi som ikke vil dele.

Men det er vi som tror på propagandaen om at vi må gi slipp på alt hvis vi tar imot mennesker i nød.
Det er vi som ofrer miljøet og den 3. verden for å opprettholde vår egen levestandard. Det er vi som sitter trygt bak dørene våre og stenger verden ute når den blir for vanskelig.
Det er vi som må våkne. Det er vi som må hente fram igjen glemte ord som frihet, likhet, rettferdighet og solidaritet Det er vi som må beholde troen på framtida. Det er vi som må vise at vi kan! Det er vi som må være med å skape en levelig verden for alle.